Badanie preferencji konsumenta | WITAMINA D

Badanie konsumenckie panelu Ariadna przeprowadzone zostało w dniach 29 października – 2 listopada 2021 r. na próbie ogólnopolskiej, którą stanowiło 1 059 osób w wieku 18 lat wzwyż. Ankietowani odpowiedzieli na 3 poniższe pytania:
  1. Czy zdarza Ci się przyjmować witaminę D?
  2. W jakiej formie (postaci) najczęściej przyjmujesz witaminę D?
  3. Jakie było zastosowanie (działanie) suplementów lub leków bez recepty, które najczęściej przyjmowałeś podczas pandemii COVID-19?
 

Czy zdarza Ci się przyjmować witaminę D? | PYTANIE 1

Total

Przeprowadzone badanie potwierdza, że konsumenci suplementują witaminę D – 74% ankietowanych odpowiedziało twierdząco. Na uzupełnianie niedoborów częściej decydują się kobiety niż mężczyźni.

Wiek

Biorąc pod uwagę wiek ankietowanych witaminę D najczęściej suplementują osoby w wieku 55+, a najrzadziej – między 35 a 54 r.ż.

Miejscowość

Na suplementację witaminą D najczęściej decydują się osoby mieszkające w średnich miastach (od 20 do 99 tys. Mieszkańców), najrzadziej natomiast osoby zamieszkujący małe miasta.

 

Wykształcenie

Po witaminę D częściej sięgają osoby z wykształceniem wyższym niż z średnim i podstawowym/zawodowym.

   

W jakiej formie (postaci) najczęściej przyjmujesz witaminę D? | PYTANIE 2

Total

Odnotowano, że 37% ankietowanych przyjmuje witaminę D w postaci kapsułki miękkiej.  Na tę postać produktu częściej decydują się kobiety niż mężczyźni. 36% ankietowanych odpowiedziało, że suplementuje witaminę D w postaci tabletek, 14% – kapsułek twardych, 10% – kropli, 2% – inne.

Wiek

Wyniki badań sugerują, że przyjmowanie witaminy D w postaci kapsułki miękkiej najbardziej popularne jest wśród osób w wieku 45-54 lata (48%). Najniższe zainteresowanie tą postacią wykazały osoby w wieku 18-24 lata (24%).

Miejscowość

Witaminę D w postaci kapsułki miękkiej najczęściej przyjmują osoby zamieszkujące małe i wielkie miasta, najrzadziej natomiast te, które mieszkają w miastach średnich.

Wykształcenie

Witamina D w kapsułce miękkiej najczęściej wybierana jest przez osoby z wyższym wykształceniem (41%), a najrzadziej z wykształceniem podstawowym.

   

Jakie było zastosowanie (działanie) suplementów lub leków bez recepty, które najczęściej przyjmowałeś podczas pandemii COVID-19? | PYTANIE 3

Total

W czasie pandemii COVID-19 48% uczestników badania przyjmowało suplementy lub leki bez recepty na odporność.  31% ankietowanych nie stosowało żadnej suplementacji.

Wiek

Biorąc pod uwagę wiek ankietowanych, wyniki badania wskazują, że suplementy diety na odporność najczęściej przyjmują osoby w wieku 55+ (45%), a najrzadziej osoby w wieku 18-24 lata (39%).

   

Miejscowość

Odnotowano, że suplementy diety wykazujące działanie na odporność cieszą się największą popularnością wśród osób zamieszkujących duże i średnie miasta.

Wykształcenie

Na podstawie wyników wysnuwa się wniosek, że suplementacja produktami na odporność odnotowywana jest najczęściej wśród osób z wykształceniem średnim i wyższym.

WNIOSKI

  • Przeprowadzone badanie potwierdza, że konsumenci suplementują witaminę D (74% ankietowanych odpowiedziało twierdząco).
  • 37% badanych odpowiedziało, że przyjmuje witaminę D w postaci kapsułki miękkiej, 36% – w formie tabletek. Postać kapsułki miękkiej jest najczęściej wybierana przez konsumentów.
  • W czasie pandemii koronawirusa 48% uczestników badania przyjmowało suplementy lub leki bez recepty na odporność. Produkty o takim zastosowaniu cieszą się największą popularnością.

© Curtis Health Caps. All rights reserved.