Artykuły eksperckie

Dr n. farm. Marlena Dudek-Makuch, Dział Regulacji Curtis Health Caps Liczne badania naukowe wykazały, że nawet zbilansowana i zróżnicowana dieta nie jest w stanie zapewnić całkowitej dziennej dawki witaminy D (maksymalnie do 20%), gdyż głównym źródłem witaminy D dla organizmu jest synteza skórna, która zachodzi przy...

Dr n. farm. Marlena Dudek-Makuch, Dział Regulacji Curtis Health Caps W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej badań naukowych oceniających skuteczność witaminy D w przeciwdziałaniu ciężkim powikłaniom zakażeniem koronawirusem SARS-COV-2. Naukowcy apelują o zwiększenie rekomendowanej dawki spożycia witaminy D w dobie pandemii W związku z rosnąca liczbą dowodów...

Dr n. farm. Marlena Dudek-Makuch, Dział Regulacji Curtis Health Caps Zakażenie wirusem SARS-CoV-2 wywołuje chorobę koronawirusową, która przez WHO została określona jako COVID-19. Może ona przebiegać bezobjawowo lub powodować objawy, charakterystyczne dla zakażeń układu oddechowego, w tym gorączkę, suchy kaszel, duszność, bóle mięśni, zmęczenie, nieprawidłową liczbę...

Witamina D jest związkiem, którego podstawową funkcją jest regulacja metabolizmu kostnego oraz homeostazy wapnia i fosforu, co ściśle wiąże się z mineralizacją kośćca. Jednak na przełomie ostatnich lat przeprowadzono wiele badań in vitro i in vivo, pozwalających na rozpoznanie niekalcemicznych oddziaływań metabolitów witaminy D i potwierdzenie tzw. plejotropowego, czyli...