CHC członkiem Izby Gospodarczej „Farmacja Polska”.

Informujemy, że z dniem 3.04.2020 nasza firma została członkiem Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”!

Dla tych co nie wiedzą, Izba  Gospodarcza  „ FARMACJA POLSKA”  powstała w roku 1992. Jest pierwszą  i najdłużej działającą organizacją w branży farmaceutycznej zrzeszającą   na  zasadach dobrowolności podmioty gospodarcze prowadzące w Polsce działalność w zakresie wytwarzania, importu oraz obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi.

Aktualnie członkami Izby jest 115  podmiotów, wśród których znajdują się krajowi  i zagraniczni producenci leków – generycznych i innowacyjnych,  hurtownie farmaceutyczne. Podstawowym celem Izby jest ochrona praw jej członków i reprezentowanie ich interesów, w tym gospodarczych, wobec organów władzy państwowej, samorządowej oraz przed innymi instytucjami właściwymi ze względu na charakter prowadzonej działalności.

Więcej informacji znajdziecie tutaj: https://farmacja-polska.org.pl/

© Curtis Health Caps. All rights reserved.