CHC Laureatem Konkursu Najwyższa Jakość w kategorii: Usługi badawczo-rozwojowe

Kapituła Programu Najwyższa Jakość Quality International 2020 przyznała naszej firmie  po raz drugi tytuł Laureata oraz Złote Godło, tym razem w  kategorii: QI Services – za  najwyższej jakości:  Usługi badawczo- rozwojowe!

Kapituła Programu, odbywającego się z inicjatywy Gazety Prawnej, pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz  Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, bardzo wysoko oceniła nasze działania związane z wdrażaniem, a także promowaniem idei jakości we wszystkich aspektach działalności Spółki,  zwłaszcza w zakresie usług, będących przedmiotem konkursowego zgłoszenia.

© Curtis Health Caps. All rights reserved.