Co to jest produkt leczniczy OTC?

Lek OTC, a zgodnie z ustawą produkt leczniczy wydawany bez przypisu lekarza. OTC jest skrótem od angielskiego wyrażenia Over-The-Counter Drug, który określa produkty dostępne bez recepty, przeciwieństwem jest produkt Rx, czyli wydawany z przypisu lekarza. Lek OTC jest to produkt, który możesz kupić w aptece bez okazania recepty. Dzięki takiemu rozwiązaniu masz dostęp do leków, produktów leczniczych, które mogą Ci pomóc w samoleczeniu po konsultacji z farmaceutą, a przed wizytą lekarską. Kto decyduje o możliwości dopuszczeniu do obrotu produktu jako lek OTC? Odpowiednie urzędy w kraju, w Polsce jest to URPL, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, a w Europie jest to EMA, Europejska Agencja Leków, na podstawie określenia bezpieczeństwa leku poprzez ściśle limitowany czas stosowania i w schorzeniach łatwych do samozdiagnozowania przez pacjenta. Zanim wybierzesz lek OTC dobrze jest skonsultować się ze swoim farmaceutą lub zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

    © Curtis Health Caps. All rights reserved.