CSR

Curtis Health Caps to firma zaangażowana społecznie i otwarta na innych.

 

Wspieramy wszelkie społeczne inicjatywy, promujące kulturę fizyczną i ochronę zdrowia. Efektywnie zarządzamy działalnością firmy, tak aby jak najlepiej spełniać oczekiwania naszych interesariuszy. Posiadamy system zarządzania jakością, stosujemy procedury z zakresu ochrony środowiska, oraz zapewniamy poufność danych, które przyczyniają się do wzrostu zaufania pomiędzy firmą a klientami i dostawcami.

Obszary na których skupiamy działania CSR w Curtis Health Caps to:

 

1. Produkty i usługi

 

Dbamy o jakość na każdym etapie:
• prowadzonych prac badawczo – rozwojowych
• wytwarzania
• magazynowania
• logistyki
• codziennej obsługi klientów

Stosowane w naszej firmie urządzenia produkcyjne spełniają najwyższe standardy oraz zapewniają precyzyjny przebieg procesu technologicznego, w wyniku którego otrzymujemy produkt wyjątkowej jakości.

 

2. Pracownicy

 

Najważniejszą wartością firmy są ludzie. Nasze działania w ramach strategii  CSR koncentrują się na budowie wizerunku uczciwego i stabilnego pracodawcy.

 

3. Społeczność lokalna

 

Dokładamy wszelkich starań, aby budować partnerskie relacje z przedstawicielami lokalnych społeczności.
Naszym założeniem jest wspieranie inicjatyw sportowych oraz rozwoju instytucji społecznej.

• Startujemy w różnorodnych imprezach sportowych. Nasi  pracownicy biorą aktywny udział w maratonach i biegach (Bieg Lwa, Bieg Konstanciński, Business Run, maraton GWiNT Ultra Cross) oraz  tworzą drużynę piłkarską CHC.
• Współpracujemy z instytucjami naukowymi – Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Przyrodniczy i Medyczny w Poznaniu, Politechnika Poznańska oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

4. Etyka w Biznesie

 

Najważniejszymi zasadami naszej firmy są: odpowiedzialność, szacunek i otwartość w relacjach z klientami.

 

5. Działania ekologiczne

 

Czujemy się odpowiedzialni za środowisko naturalne.
Promujemy także ekologiczny styl życia wśród swoich pracowników oraz partnerów biznesowych. Tworzymy programy umożliwiające prowadzenie działalności w sposób przyjazny dla środowiska, ograniczając niekorzystny wpływ na nasze otoczenie.

a