Dla Akcjonariuszy

Szanowni Państwo, W związku z nowelizacją ustawy Kodeks spółek handlowych, na spółki akcyjne nałożono wymóg prowadzenia strony internetowej przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszami. Z uwagi na powyższe, w zakładce “Dla Akcjonariuszy” będziemy na bieżąco zamieszczać informacje przeznaczone dla akcjonariuszy Spółki, w tym wezwania do złożenia akcji przez akcjonariuszy w związku z dematerializacją i inne wymagane prawem informacje. Jednocześnie informujemy, że poniżej znajduje się klauzula informacyjna dla akcjonariuszy Curtis Health Caps S.A.  zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO). CHC_Klauzula-informacyjna-PL

© Curtis Health Caps. All rights reserved.