Suplementy diety

Zapewniamy kompleksowy serwis począwszy od analizy portfolio Klienta, zaproponowanie składu produktu w oparciu o aktualne trendy rynkowe i rekomendacje ekspertów oraz zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawnymi, zapewnienie wsparcia w prawidłowym znakowaniu oraz notyfikacji suplementu diety.

 

Wprowadzenie suplementów diety do obrotu 

Według ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. przed wprowadzeniem suplementu diety na rynek podmiot spożywczy powinien powiadomić o tym Główny Inspektorat Sanitarny. Dokonuje się to poprzez złożenie stosownego dokumentu elektronicznego, zamieszczonego na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego . Procedura ta w znaczący sposób różni się od rejestracji produktu leczniczego

 

Rejestracja suplementu diety – wymagania prawne

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. wskazuje, że przed wprowadzeniem do obrotu suplementu diety należy powiadomić Główny Inspektorat Sanitarny. Dokonuje się tego za pośrednictwem dokumentu elektronicznego, dostępnego na oficjalnej stronie GISu. W dokumencie tym należy podać m.in.: nazwę produktu, jego postać, skład produktu – zarówno ilościowy, jak i jakościowy oraz wzór etykiety w języku polskim. Warto przy tym pamiętać, że GIS prowadzi publiczny rejestr produktów dopuszczonych do obrotu na terenie Polski. Wobec tego istnieje możliwość samodzielnego sprawdzenia, czy dany suplement diety został zgłoszony do GISu. 

 

Organem uprawnionym do nadzorowania procesu wprowadzania suplementu diety do obrotu, a także do kontrolowania jego znakowania, prezentacji i reklamy, jest Państwowa Inspekcja Sanitarna. 

 

W Curtis Health Caps zajmujemy się nie tylko kompleksową produkcją suplementów diety, ale również wsparciem swoich klientów w zakresie wprowadzenia suplementów diety do obrotu. Możemy zrealizować usługę zgłoszenia powiadomienia do GISu o zamiarze wprowadzenia suplementu diety na rynek.