Instytut Przywództwa CHC

10 listopada br. odbyło się uroczyste zakończenie I edycji Instytutu Przywództwa CHC – programu zakładającego rozwój i doskonalenie kompetencji liderskich, a tym samym wzmacniającego kulturę organizacyjną zorientowaną na ludzi, działanie przez pryzmat celów strategicznych oraz patrzenie długofalowe na rozwój firmy.

 

Idea powstania Instytutu

Curtis Health Caps działając w szybko zmieniającym się dziś świecie, pragnie być organizacją uczącą się i reagującą elastycznie do realiów rynkowych. Firma chce wspierać Pracowników w poszerzaniu wiedzy oraz rozwijać kompetencje lidera przyszłości, dlatego wraz z początkiem maja br. uruchomiony został program rozwoju kadry menadżerskiej, pt.: Instytut Przywództwa CHC. Głównym celem tegorocznej edycji było zaopiekowanie się obszarem współpracy na poziomie zespołu, budowaniem relacji przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na komfort i warunki pracy. Idea ta była bezpośrednią odpowiedzią na specyfikę pracy w okresie pandemii, zmianie pracy na zdalną i podjęciem tematu przeżywanych przez zespół oraz kadrę kierowniczą emocji, stresu towarzyszących tej sytuacji. W programie wzięło udział 23 uczestników i obejmował on cykl 5 warsztatów:
  • Budowanie relacji z pracownikiem
  • Radzenie sobie ze stresem
  • Zarządzanie emocjami własnymi i zespołu
  • Teambuilding
  • Budowanie motywującego środowiska

Uczestnicy programu otrzymali odpowiedzi na szczególnie ważne pytania, tj.: Jak w dzisiejszym pandemicznym świecie radzić sobie z negatywnymi emocjami własnymi oraz zespołu?; jak przyjmować informacje zwrotne i propozycje rozwiązań? jak budować relacje w warunkach pracy zdalnej?; jak pracować z zespołem by osiągnąć efekt synergii?  oraz wiele innych.

   

Kluczowe wartości

Rozwój w ramach Instytutu opiera się na czterech kluczowych wartościach:
  • Nieustanny rozwój – rozwój talentów i kompetencji Pracowników, doskonalenie metod pracy i stałe poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań.
  • Zwinność – elastyczność i szybka reakcja na potrzeby rynku.
  • Pasja – kreatywny i dynamiczny zespół cechujący się doświadczeniem i otwartością na innowacje; idea, zgodnie z którą na sukces składają się działania każdego Pracownika.
  • Ekspertyza – specjalistyczna wiedza, współpraca z partnerami merytorycznymi, biegłość proceduralna oraz profesjonalizm w działaniu – to atuty budowane przez CHC nieprzerwanie od 30 lat.

Podsumowanie I edycji

Uroczystość zakończenia I edycji Instytutu Przywództwa CHC odbyła się 10 listopada br. w kreatywnym dla biznesu miejscu – Concordia Design w Poznaniu. Uczestniczyli w niej: Pan Prezes Zbigniew Niemczycki, Zarząd firmy Curtis Health Caps: Pani Natalia Walas-Marcinek, Pani Anna Michalak i Pani Iwona Letkiewicz, opiekun merytoryczny Instytutu i Dyrektor ds. personalnych: Marta Elikowska, partner merytoryczny programu – Pani Anna Sadowska CAMBIO oraz tegoroczni absolwenci programu. Agenda wydarzenia obejmowała podsumowanie programu, oficjalne wręczenie certyfikatów ukończenia I edycji  oraz wyjątkową część merytoryczną – sesję mentorską z Panem Prezesem Zbigniewem Niemczyckim, który niezwykle ciekawie opowiedział o tym, jak odnieść sukces w biznesie i przekazał kilka cennych wskazówek dla liderów.      

Gratulujemy raz jeszcze wszystkim uczestnikom ukończenia tegorocznego programu rozwojowego Instytutu Przywództwa CHC i zapewniamy, że na I edycji nie zaprzestaniemy!

© Curtis Health Caps. All rights reserved.