• Integracyjnie w firmie Curtis Health Caps

Wiemy jak ważna jest  integracja w miejscu pracy, dlatego już od 2017 roku prężnie funkcjonuje Zespół ds. Integracji Pracowniczej. Zajmuje się on zarówno tematem integracji między pracownikami, jak i równie ważną kwestią integracji pracowników z firmą.

Co zatem robimy?

Mając na uwadze potrzeby pracowników i wychodząc im naprzeciw w firmie Curtis Health Caps:
  • Celebrujemy dni okolicznościowe
  • Celebrujemy Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy
  • Organizujemy dni warzywno- owocowe
  • Zapraszamy pracowników na imprezy integracyjne
  • Aktywnie bierzemy udział w akcjach charytatywnych
  • Organizujemy konkursy dla pracowników
  • Angażujemy się w wydarzenia sportowe
Zdajemy sobie sprawę, że uściślanie pozytywnych relacji w firmie wpływa nie tylko na atmosferę w pracy, ale też zwiększa motywację pracowników, kreuje stosunki oparte na wzajemnej pomocy, koleżeństwie i odpowiedzialności za wspólny cel. Pozytywny odbiór pracowników motywuje zespół do dalszych działań.

© Curtis Health Caps. All rights reserved.