Employee integration at Curtis Health Caps

We know how important integration is in the workplace, which is why since 2017 the Work Integration Team has been very active. It deals with integration between employees and the equally important issue of employee integration with the company.

So what are we doing?

Keeping in mind the needs of employees at Curtis Health Caps:

We celebrate occasional days

We celebrate Christmas and Easter

We organize vegetable and fruit days

We invite employees for integration events

We actively participate in charity activities

We organize competitions for employees

We engage in sporting events

Zdajemy sobie sprawę, że uściślanie pozytywnych relacji w firmie wpływa nie tylko na atmosferę w pracy, ale też zwiększa motywację pracowników, kreuje stosunki oparte na wzajemnej pomocy, koleżeństwie i odpowiedzialności za wspólny cel. Pozytywny odbiór pracowników motywuje zespół do dalszych działań.