Konsulting farmaceutyczny

Jednym z filarów naszej działalności jest konsulting farmaceutyczny, w którego ramach dokonujemy m.in. oceny produktu pod kątem prawidłowej kwalifikacji prawnej czy oceny substancji pod kątem możliwości zmiany kategorii Rx na OTC. Tego typu działania mają za zadanie wesprzeć zarówno proces produkcji produktów leczniczych, suplementów diety i wyrobów medycznych, jak i rozwijać już istniejące linie produktów na rynku farmaceutycznym. W ramach usługi konsultingu farmaceutycznego oferujemy wsparcie w opracowywaniu nowych produktów – począwszy od koncepcji, a skończywszy na wprowadzeniu ich na rynek. 

 

Etapy konsultingu farmaceutycznego

W ramach usługi konsultingu farmaceutycznego oferujemy swoim klientom: 

  • ocenę produktu pod kątem prawidłowej kwalifikacji prawnej: produkt leczniczy, wyrób medyczny, środek spożywczy (ocena rejestrowalności produktu),
  • ocenę substancji pod kątem możliwości zmiany kategorii dostępności z Rx na OTC,
  • optymalny wybór drogi rejestracji produktu leczniczego (generyk lub WEU, TU),
  • ocena produktu pod kątem możliwości zwolnienia z konieczności przeprowadzenia badania klinicznego (Biowaiver report).

 

Prowadzony przez naszych ekspertów konsulting farmaceutyczny obejmuje różne działania, w tym m.in.: 

  • przeprowadzenie szczegółowych analiz rynkowych, analizy konkurencji oraz przeprowadzenie analizy SWAT,
  • projektowanie, które pozwala na podjęcie racjonalnej decyzji o wdrożeniu produktu, wyboru producenta, 
  • notyfikację, która obejmuje przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do notyfikacji i złożenie ich do właściwej instytucji. Nasza firma monitoruje również pełny proces notyfikacji.
  • wybór producenta – jeśli nasz klient nie chce samodzielnie podejmować się produkcji wyrobu farmaceutycznego, możemy zaoferować swoje usługi w tym zakresie. 
  • produkcję – zajmiemy się nie tylko uruchomieniem linii produkcyjnej niezbędnej do wytworzenia danego produktu według założonej receptury, ale również podejmiemy się nadzorowania jakości wyrobów. 
  • dostawę produktów – zapewniamy ciągłość dostaw produktów farmaceutycznych oraz suplementów diety.

 

W ramach kompleksowego konsultingu farmaceutycznego nasi klienci otrzymują analizę rynkową, dzięki której mogą stworzyć nowe produkty lub udoskonalać już istniejące, uwzględniając przy tym trendy rynkowe i potrzeby konsumentów. Gwarantem świadczonych przez nas usług konsultingowych jest nasz zespół wykwalifikowanych pracowników. 

Biuro i Fabryka w Polsce

Curtis Health Caps S.A.

Wysogotowo
ul. Batorowska 52
62-081 Przeźmierowo

tel.: 61 625 27 00
fax: 61 625 27 01