Mikrobiologia

Laboratorium mikrobiologiczne wyposażone jest w sprzęt analityczny, spełniający standardy niezbędne do prowadzenia badań czystości mikrobiologicznej oraz monitoringu środowiska produkcyjnego.

  • Badanie czystości mikrobiologicznej surowców oraz produktów leczniczych zgodnie z wymogami farmakopealnymi, wyrobów medycznych, suplementów diety, dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego,  produktów kosmetycznych (metody zgodne z normami ISO)
  • Badanie monitoringu mikrobiologicznego środowiska wytwarzania i mediów – wody wodociągowej, wody oczyszczonej, powierzchni urządzeń i wyposażenia, podłóg i ścian, powietrza
  • Opracowanie i walidacja metod mikrobiologicznych
  • Badanie przeżywalności mezofilnych bakterii fermentacji mlekowej