Produkty lecznicze

Zapewniamy kompleksowy serwis począwszy od analizy portfolio Klienta, przedstawienie propozycji rozwoju produktu leczniczego, wybór strategii rejestracyjnej, przeprowadzenie rozwoju produktu leczniczego, zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawnymi i wytycznymi ICH, opracowanie kompletnej dokumentacji rejestracyjnej w formacie CTD/eCTD oraz poprowadzenie procesu rejestracyjnego  produktu leczniczego w procedurze narodowej lub procedurach europejskich, celem uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.

Dodatkowo świadczymy usługi z zakresu audytu dossier na zgodność z aktualnymi wymaganiami prawnymi jak również działania umożliwiające transfer produktu leczniczego do nowego miejsca wytwarzania produktu leczniczego.