#SolidarnizUkrainą

Jesteśmy #SolidarnizUkrainą i całym sercem łączymy się ze wszystkimi osobami dotkniętymi konfliktem.

  • Obecnie w trybie pilnym utworzyliśmy zespół dedykowany wsparciu Koleżanek i Kolegów z Ukrainy, którzy pracują w Curtis Health Caps. Organizujemy doraźną pomoc i działamy rozpoznając konkretne potrzeby naszych Pracowników i ich Rodzin.
  • Naszym Koleżankom i Kolegom z Ukrainy, którzy zdecydują się na powrót do ich Ojczyzny zapewniamy urlop, pomoc w transporcie oraz gwarantujemy możliwość powrotu do CHC.
  • Pozostajemy również w ścisłym kontakcie z Agencją Pracy, która opiekuje się naszymi Pracownikami tymczasowymi pochodzącymi z terenów objętych konfliktem.
  • Wspólnie ze wszystkimi Pracownikami Curtis Health Caps organizujemy zbiórki m.in. materiałów opatrunkowych, które przekazane zostaną Ambasadzie Ukrainy.
  • Informacje o tym jak jeszcze pomóc potrzebującym z Ukrainy, w tym dotyczące m.in. organizowanych zbiórek, pomocy psychologicznej, czy prawnej znaleźć można pod adresem: https://pomagamukrainie.gov.pl/.
  • Cała społeczność CHC jest zorientowana na bieżącą pomoc, ale działania te planujemy też długofalowo, łącząc siły w ramach współpracy całej #GrupyCurtis.
Działajmy i nie pozostawajmy obojętni. W tych trudnych chwilach po prostu po ludzku bądźmy razem. Okażmy jedność i solidarność bardziej niż kiedykolwiek.

© Curtis Health Caps. All rights reserved.