SUROWCE ROSLINNE W SUPLEMENTACH DIETY – na co zwrócić szczególną uwagę? Cz. 2.

Z przyjemnością informujemy, że w najnowszym numerze Przemysłu
Farmaceutycznego 1/2020, ukazał się nasz nowy artykuł „Surowce roślinne w
suplementach diety – na co zwrócić szczególną uwagę? cz. 2″, autorstwa dr n.
farm. Marleny Dudek -Makuch i p. Natalii Palacz (Dział Regulacji; Pion Badań
i Rozwoju Curtis Health Caps), który jest kontynuacją artykułu dotyczącą
surowców roślinnych w suplementach diety (Przemysł Farmaceutyczny, 6/2019).

W artykule zwarte są cenne wskazówki, mówiące na jakie elementy należy
zwrócić uwagę projektując suplement diety zawierający surowce roślinne, aby
otrzymać dobrej jakości produkt o pożądanym efekcie fizjologicznym, nie
powodujący u konsumenta skutków ubocznych. Podczas projektowania suplementu
zawierającego składniki roślinne należy nie tylko uwzględniać ich odpowiedni
dobór (skład jakościowy produktu) oraz ich ilość (skład ilościowy), ale
również odpowiednią jakość surowca, obejmującą m.in. potwierdzenie jego
tożsamości, znajomość metod wytwarzania, jego skład chemiczny, specyfikację,
trwałość czy prawidłowe wskazanie grupy docelowej. Mimo wielu trudności,
jakie mogą pojawić się w trakcie projektowania tego typu produktu, staranne
podejście ułatwi budowanie strategii i długofalowych planów sprzedaży, co w
przyszłości przyniesie wymierne korzyści.

Materiał zawarty w artykule jest podsumowaniem bieżącej wiedzy na temat
roślinnych suplementów diety, nowych trendów i wytycznych w tym zakresie
oraz wieloletniego doświadczenia firmy CHC w obszarze surowców roślinnych,
które w ostatnim czasie zostało wzmocnione poprzez obecność w naszych
strukturach Eksperta 20-letnim doświadczeniem (dr n. farm.) w dziedzinie
farmakognozji, leku roślinnego, badań fitochemicznych i biologicznych,
informacji naukowej na temat surowców roślinnych, autorki licznych prac
eksperymentalnych i poglądowych.

W związku z szerokimi kompetencjami w tym obszarze Zespół Ekspertów CHC może
przeprowadzić ocenę bezpieczeństwa surowców roślinnych stosowanych w różnych
kategoriach prawnych produktów tj. suplementów diety, wyrobów medycznych i
roślinnych produktów leczniczych.

Ocenę bezpieczeństwa surowców roślinnych wykonujemy zgodnie z wytycznymi
EFSA: „Wytyczne na temat oceny bezpieczeństwa środków i preparatów
botanicznych przeznaczonych do użytku jako składniki suplementów
żywnościowych”, „Kompendium substancji botanicznych” jak również wytycznymi
Komitetu ds. Roślinnych Produktów Leczniczych HMPC, działającym przy EMA.
Ponad to ocena zawiera również analizę bezpieczeństwa suplementu,
przeprowadzoną na podstawie danych naukowych jego poszczególnych składników
(przegląd klinicznych i nieklinicznych danych literaturowych, monografii
wspólnotowych EMA, WHO, ESCOP).

Biorąc pod uwagę aktualne działania Zespołu ds. Suplementów Diety GISu w
sprawie wyrażania opinii na temat maksymalnej ilości surowców roślinnych w
suplementach diety, przeprowadzenie powyższych działań związanych z oceną
bezpieczeństwa surowców roślinnych stosowanych w suplementach diety wydają
się szczególnie istotne dla potwierdzenia bezpieczeństwa produktu, przed
jego wprowadzeniem na rynek.

Ponad to, posiadamy również zespół doświadczonych analityków RD, który może
wykonać prace rozwoje oraz walidacje metod analitycznych służących do
oznaczania surowca roślinnego w produkcie.

Wykonujemy również badania stabilności surowców i produktów zawierających
surowce roślinne, co umożliwia nam kompleksowość działań w tym obszarze.

Odsyłamy do artykułu i zachęcamy do zapoznania się również z pierwszą
częścią artykułu (Przemysł Farmaceutyczny, 6/2019).

© Curtis Health Caps. All rights reserved.