chc Tag

Dr n. farm. Marlena Dudek-Makuch, Dział Regulacji Curtis Health Caps Coraz więcej danych sugeruje, że niedobór witaminy D może, oprócz zdrowia fizycznego, również negatywnie wpływać na samopoczucie psychiczne [1, 2]. Przez długi czas uważano, że aktywna forma witaminy D (1,25(OH)2D) jest wytwarzana tylko w nerkach poprzez...

Dr n. farm. Marlena Dudek-Makuch, Dział Regulacji Curtis Health Caps Badania przeprowadzone w ostatnim dziesięcioleciu wskazują na istotną rolę witaminy D w patogenezie chorób ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Wykazano, że witamina D, przekraczając barierę krew-mózg wiąże się z receptorami witaminy D (VDR), których obecność potwierdzono w...

Dr n. farm. Marlena Dudek-Makuch, Dział Regulacji Curtis Health Caps Osteoporoza, według ekspertów National Osteoporosis Foundation i National Institutes of Health – NOF/NIH, definiowana jest jako „choroba szkieletu, charakteryzująca się upośledzoną wytrzymałością kości, co powoduje zwiększone ryzyko złamania” [1]. Według raportu z 2010 r. w krajach UE...

Dr n. farm. Marlena Dudek-Makuch, Dział Regulacji Curtis Health Caps W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej badań naukowych oceniających skuteczność witaminy D w przeciwdziałaniu ciężkim powikłaniom zakażeniem koronawirusem SARS-COV-2. Naukowcy apelują o zwiększenie rekomendowanej dawki spożycia witaminy D w dobie pandemii W związku z rosnąca liczbą dowodów...

Dr n. farm. Marlena Dudek-Makuch, Dział Regulacji Curtis Health Caps Zakażenie wirusem SARS-CoV-2 wywołuje chorobę koronawirusową, która przez WHO została określona jako COVID-19. Może ona przebiegać bezobjawowo lub powodować objawy, charakterystyczne dla zakażeń układu oddechowego, w tym gorączkę, suchy kaszel, duszność, bóle mięśni, zmęczenie, nieprawidłową liczbę...

W najbliższy weekend, 24-25 października, odbędzie się kurs specjalizacyjny z zakresu farmacji aptecznej organizowany przez Katedrę i Zakład Technologii Postaci Leku Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Tematem kursu są „Nowoczesne rozwiązania technologiczne w zakresie postaci leku i materiałów medycznych”. Jeden z wykładów –...