skutki niedoboru witaminy d Tag

Dr n. farm. Marlena Dudek-Makuch, Dział Regulacji Curtis Health Caps Coraz więcej danych sugeruje, że niedobór witaminy D może, oprócz zdrowia fizycznego, również negatywnie wpływać na samopoczucie psychiczne [1, 2]. Przez długi czas uważano, że aktywna forma witaminy D (1,25(OH)2D) jest wytwarzana tylko w nerkach poprzez...

Dr n. farm. Marlena Dudek-Makuch, Dział Regulacji Curtis Health Caps Badania przeprowadzone w ostatnim dziesięcioleciu wskazują na istotną rolę witaminy D w patogenezie chorób ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Wykazano, że witamina D, przekraczając barierę krew-mózg wiąże się z receptorami witaminy D (VDR), których obecność potwierdzono w...

Witamina D jest związkiem, którego podstawową funkcją jest regulacja metabolizmu kostnego oraz homeostazy wapnia i fosforu, co ściśle wiąże się z mineralizacją kośćca. Jednak na przełomie ostatnich lat przeprowadzono wiele badań in vitro i in vivo, pozwalających na rozpoznanie niekalcemicznych oddziaływań metabolitów witaminy D i potwierdzenie tzw. plejotropowego, czyli...