WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), Curtis Health Caps S.A. z siedzibą w Wysogotowie, ul. Batorowska 52, 62-081 Wysogotowo, poczta: Przeźmierowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000871229 („Spółka”) wzywa jedynego akcjonariusza Spółki, tj. spółkę Mountplace Trading & Investments Limited do złożenia dokumentów akcji Spółki.

Dokumenty akcji należy skierować na adres siedziby Spółki, ul. Batorowska 52, 62-081 Wysogotowo, poczta Przeźmierowo.

Złożenie dokumentu akcji zostanie potwierdzone pisemnym pokwitowaniem wydanym przez Spółkę akcjonariuszowi.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.