Witamina D taktyką numer jeden w globalnych strategiach zarządzania pandemią COVID-19

Dr n. farm. Marlena Dudek-Makuch, Dział Regulacji Curtis Health Caps

W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej badań naukowych oceniających skuteczność witaminy D w przeciwdziałaniu ciężkim powikłaniom zakażeniem koronawirusem SARS-COV-2.

Naukowcy apelują o zwiększenie rekomendowanej dawki spożycia witaminy D w dobie pandemii

W związku z rosnąca liczbą dowodów świadczących o zasadności stosowania witaminy D w tym zakresie, wielu naukowców i lekarzy z różnych krajów utworzyło grupę, której celem jest zachęcenie rządów do zwiększenia rekomendowanej dawki spożycia witaminy D, co ich zdaniem może zmniejszyć liczbę hospitalizacji z powodu COVID-19. Ich aktywność obejmowała kampanię uświadamiającą oraz petycje skierowane do posłów. Planują oni także napisać międzynarodowy list otwarty do rządów na całym świecie podkreślający rolę witaminy D w opanowaniu aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Nowe dowody naukowe potwierdzające korelację między poziomem witaminy D a skalą występowania i stopniem nasilenia objawów COVID-19

Jednym z inicjatorów tych działań jest brytyjski naukowiec Dr Gareth Davis (doktor fizyki medycznej, Imperial Collage, London). W swojej najnowszej publikacji ocenia korelację między skalą występowania i stopniem nasilenia objawów COVID-19 a szerokością geograficzną, połączoną ze statusem witaminy D w populacji. Zakres jego badań obejmuje 240 lokalizacji z całego świata oraz populację około 1 mld osób, w tym 1,6 mln z potwierdzoną infekcją COVID-19. Jest to jak do tej pory najszersza analiza przeprowadzona w tym zakresie. Dostarcza ono przekonujących dowodów, że odpowiedni poziom witaminy D wpływa na częstość i stopień ciężkości nasilenia objawów choroby koronawirusowej. Wnioski te są zbieżne ze wstępnymi danymi niedawno prowadzonych badań klinicznych. W związku z powyższym, autorzy zalecają szerszą suplementację witaminy D, która zapewni jej optymalny poziom w populacji globalnej. Dzięki temu, że witamina D jest modyfikatorem odpowiedzi immunologicznej oferuje szeroko dostępną, bezpieczną oraz tanią strategia zapobiegania lokalnym ogniskom epidemii oraz może przyczynić się do szybszego zakończenia pandemii COVID-19. Profilaktyka witaminy D może być wdrażana bezpośrednio przed opracowywanymi szczepionkami i lekami, a ponad to oferuje długoterminową wartość dodaną dla ogólnego stanu zdrowia populacji.

Dr Davis sugeruje, że obecnie rekomendowane dawki suplementacyjne witaminy D są zbyt niskie, co jest szczególnie niebezpieczne podczas pandemii. Dla zapewnienia prawidłowej odpowiedzi immunologicznej dla większości ludzi odpowiednia jest dawka 4000 IU/dzień (z pominięciem dzieci i osób z niedowagą), a przy poważnych niedoborach witaminy D nawet okresowe podawanie dawek 10 000 IU/dzień (przy potwierdzonych niedoborach, po konsultacji lekarskiej). W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną uważa, że suplementy witaminy D powinny być taktyką numer jeden w globalnych strategiach zarządzania pandemią.

Wdrożenie nowych programów ochrony zdrowia w Wielkiej Brytanii

Powyższe dowody i opinie naukowe skłoniły rząd Wielkiej Brytanii do wdrożenia nowych programów ochrony zdrowia. Pod koniec października Matt Hancock, Sekretarza Stanu ds. Zdrowia i Opieki Społecznej w Wielkiej Brytanii, potwierdził, że w związku z rosnącą liczbą przekonujących danych dotyczących korzyści zdrowotnych wynikających w prawidłowego poziomu witaminy D, rząd brytyjski zwiększy dostępność publicznych informacji na ten temat.

Ponad to dnia 28 listopada 2020 podano, że od stycznia 2021 w ramach wspierania działań profilaktycznych i ochrony przed chorobą COVID-19, będą dostarczane bezpłatne suplementy witaminy D osobom z grup wysokiego ryzyka, u których zarażenie może skutkować poważnymi komplikacjami zdrowotnym. Informacja ta została opublikowana na stronie Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej. Bezpłatna suplementacja Witaminy D obejmie w szczególności osoby starsze przebywające w Domach Opieki Zdrowotnej oraz pacjentów z grup szczególnego ryzyka, tym, m.in.: po przeszczepach, w trakcie terapii immunosupresyjnych, z chorobą nowotworową, pacjentów poddawanych immunoterapii, osoby z ciężkimi chorobami układu oddechowego, dorosłych z zespołem Downa, dorosłych dializowanych lub z przewlekłą chorobą nerek oraz kobiety w ciąży z poważnymi chorobami serca. Programem zostaną również objęci pacjenci zakwalifikowani przez swoich lekarzy rodzinnych, na podstawie oceny klinicznej ich stanu zdrowia.

Przyjmuje się, że bezpłatna suplementacja witaminy D obejmie 2,7 miliona osób. Podkreśla się, że wydatki przeznaczone na suplementację witaminy D są niewielkie w porównaniu z kwotami przeznaczonymi na inne programy prewencyjne, w tym testy oraz monitoring osób będących na kwarantannie. Zapewnianie suplementów osobom najbardziej narażonym na ryzyko zarażenia pozwoli również zmniejszyć inne obciążenia NHS (National Health Service) w miesiącach zimowych, w tym związane z zwiększonym prawdopodobieństwem i nasileniem innych ostrych chorób układu oddechowego, które zaostrzają się co roku w czasie zimowo-wiosennym.

Nowe rekomendacje suplementacji witaminy D w Szwajcarii

Działania rządu Wielkiej Brytanii nie są odosobnione. W ostatnim czasie w Szwajcarii panel Ekspertów we współpracy ze Swiss Society of Nutrition, dokonał przeglądu dowodów naukowych dotyczących roli mikroelementów we wspieraniu prawidłowej pracy układu odpornościowego oraz zapewnieniu optymalnego stanu zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem infekcji wirusowych, w tym COVID-19.

Podkreślają oni, że globalna pandemia sprawiła, że odżywianie i wsparcie immunologiczne mają szczególne znaczenie, a ludność Szwajcarii jest zagrożona niedoborem wielu składników odżywczych, które wspierają naszą odpowiedź immunologiczną, zwłaszcza witaminy D, kwasów tłuszczowych omega-3 i selenu. Panel zaleca wzbogacanie diety w suplementy, które powinny uzupełniać niedobory składników odżywczych w populacji ogólnej, zwłaszcza w wieku 65 lat i starszych. Podkreśla się, że niedobór witaminy D wiąże się ze zaburzeniami układu odpornościowego, gdyż witamina D stymuluje obronę przeciwbakteryjną i hamuje przenikanie patogenów do tkanek, stymuluje hamowanie i eliminację patogenów oraz reguluje poziom cytokin (IL-2, IL-6, IL-8, IL-12, IL-17, TNF-α, IFN-γ, NFkBA).

W związku z tym zaleca się dzienne spożycie witaminy D w dawce 2000 IU/dzień, czyli więcej niż dzienne zalecane spożycie w Szwajcarii (RDI = 800 IU). Eksperci podkreślają, że dawka ta zmniejsza ryzyko infekcji dróg oddechowych i jest bezpieczna przy codziennej suplementacji (dopuszczalny górny poziomu spożycia (UL) witaminy D wynosi 4000 IU/dzień).

Podsumowanie

Aktualnie brak jest opublikowanych randomizowanych badań klinicznych (RCT) potwierdzających skuteczność witaminy D w pandemii koronawirusa, jednakże w najbliższym czasie uzyskamy rzetelne dane w tym zakresie, gdyż w toku są trzydzieści RCT z udziałem witaminy D, a 4 z nich zostało niedawno zakończonych.

W świetle ostatnich doniesień naukowych wydaj się, że terminowe wdrożenie programów suplementacji witaminy D na całym świecie ma kluczowe znaczenie dla rozwoju pandemii. Jednakże zanim zostaną podjęte odgórne kroki w tym zakresie powinniśmy sami skontrolować czy poziom 25-hydroksycholekalcyferolu w naszym organizmie jest optymalny (30-50 ng/ml) i w razie konieczności rozważyć suplementację, a przy większych niedoborach (<20 ng/ml) skonsultować się z lekarzem, który dobierze nam odpowiedzenie dawki witaminy D.

Piśmiennictwo

 1. Davis G, Garami AR, Byers JC. Evidence Supports a Causal Role for Vitamin D Status in COVID-19 Outcomes. medRxiv 2020.05.01.20087965
 2. Department of Health and Social Care. At-risk groups to receive free winter supply of vitamin D. https://www.gov.uk/government/news/at-risk-groups-to-receive-free-winter-supply-of-vitamin-d
 3. Dudek-Makuch M. Suplementacja witaminy D w prewencji zakażeniem SARS-COV-2 i łagodzenia przebiegu COVID-19. https://chc.com.pl/suplementacja-witaminy-d-w-prewencji-zakazeniem-sars-cov-2-i-lagodzenia-przebiegu-covid-19/
 4. Dudek-Makuch M. Witamina D dla seniorów – dlaczego jest ważna? https://chc.com.pl/witamina-d-dla-seniorow-dlaczego-jest-wazna/
 5. Entrenas Castillo M, Entrenas Costa LM, Vaquero Barrios JM, Alcalá Díaz JF, López Miranda J, Bouillon R, Quesada Gomez JM. „Effect of calcifediol treatment and best available therapy versus best available therapy on intensive care unit admission and mortality among patients hospitalized for COVID-19: A pilot randomized clinical study”. J Steroid Biochem Mol Biol. 2020 Oct;203:105751.
 6. Expertenkreis Corona. https://www.sge-ssn.ch/grundlagen/forschung/expertenkreis-corona/
 7. Hancocks N. Covid-19: Scientists raise the vitamin D alarm. https://www.nutraingredients.com/Article/2020/10/01/COVID-19-Scientists-raise-the-vitamin-D-alarm#
 8. Hancocks N. Diet and supplementation: Swiss panel publishes COVID-19 recommendations. https://www.nutraingredients.com/Article/2020/10/21/Diet-and-supplements-Swiss-panel-publishes-COVID-19-recommendations?utm_source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=copyright
 9. https://www.clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=Covid19&term=cholecalciferol&cntry=&state=&city=&dist=
 10. Jamilloux Y, Henry T, Belot A, Viel S, Fauter M, El Jammal T, Walzer T, François B, Sève P. Should we stimulate or suppress immune responses in COVID-19? Cytokine and anti-cytokine interventions. Autoimmun Rev. 2020 Jul;19(7):102567. 
 11. Martineau AR, Jolliffe DA, Greenberg L, Aloia JF, Bergman P, Dubnov-Raz G, Esposito S, Ganmaa D, Ginde AA, Goodall EC, Grant CC, Janssens W, Jensen ME, Kerley CP, Laaksi I, Manaseki-Holland S, Mauger D, Murdoch DR, Neale R, Rees JR, Simpson S, Stelmach I, Trilok Kumar G, Urashima M, Camargo CA, Griffiths CJ, Hooper RL. Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory infections: individual participant data meta-analysis. Health Technol Assess. 2019 Jan;23(2):1-44. 
 12. NHS. Coronavirus (COVID-19). https://www.nhs.uk/

Nota biograficzna

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Nota-biograficzna.jpg
Dr n. farm. Marlena Dudek-Makuch,
Ekspert ds. Rozwoju w Curtis Health Caps, Wysogotowo.

Posiada 20-letnie doświadczenie w zakresie badań fitochemicznych i biologicznych oraz informacji naukowej (adiunkt w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu). Autorka prac eksperymentalnych i poglądowych z zakresu izolacji i identyfikacji związków pochodzenia roślinnego oraz oceny ich aktywności biologicznej. Od 2015 roku prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych „Zioła w praktyce i terapii”.

Obecnie pracuje w CHC w Pionie R&D, Dziale Regulacji. Odpowiada m.in. za opracowanie raportów Eksperta (raport kliniczny, nieklinicznych) dla produktów leczniczych, raportu klinicznego do zmian kategorii dostępności produktu leczniczego (switch OTC), oceny klinicznej dla wyrobów medycznych oraz prowadzenie działań w obszarze nadzoru nad bezpieczeństwem wyrobów medycznych, a także  za ocenę bezpieczeństwa surowców roślinnych stosowanych w produktach leczniczych, wyrobach medycznych i suplementach diety.

© Curtis Health Caps. All rights reserved.