Wyroby medyczne

Zapewniamy kompleksowy serwis począwszy od oceny propozycji wyrobu medycznego (składu, drogi podania, przeznaczenia wyrobu), ustalenia prawidłowej klasyfikacji wyrobu medycznego, zapewnienia projektowania i rozwoju wyrobu medycznego, zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawnymi, opracowanie dokumentacji technicznej, obejmującej ocenę kliniczną wyrobu medycznego a następnie przeprowadzenie certyfikacji wyrobu medycznego z udziałem jednostki notyfikowanej lub bez jej udziału, w zależności od klasy wyrobu medycznego.

Dodatkowo świadczymy usługi zawiązane z nadzorem wyrobu medycznego po wprowadzeniu do obrotu (PMS) oraz obserwacje kliniczne po wprowadzeniu do obrotu (PMCF).