• Our philosophy

Mission

CHC supports its partners in the pharmaceutical sector worldwide by developing and contract manufacturing products of high quality, carefully tailored to the ever-changing customer needs.

Vision

CHC endeavours to become one of the leading suppliers of innovative and all-embracing solutions for developing and contract manufacturing of products. 

Our work is our passion, while responsibility for our employees and environment is our priority.

Values

Our everyday approach to our Mission, Vision and Strategic Goals

EXPERTISE

Pharmaceutical expertise, cooperation with professional partners, procedural proficiency and the expert nature of our activities form part of our strengths on the basis of which we have been growing continuously for the last 30 years.

ONGOING IMPROVEMENT

We are always devoted to improving competences and skills of our employees and to making our technologies perfect. In response to our fast-changing environment, we are in a continuous search for innovative solutions in all areas.

INTEGRITY

We take a broad view of business, looking for synergies and new opportunities for development. We are agile. We are flexible. This makes us capable of finding solutions tailored precisely to our customer needs.

PASSION

We are dynamic and creative. We are experienced and open to innovations. The commitment of everyone of us drives our success.

RESPOSIBILITY

We are aware of our duties towards ourselves and our environment. We care for our common interests and our future in a sustainable manner.

QUALITY

We provide safe products and services of high quality in line with applicable industry regulations.i.

ESKPERTYZA

nasze atuty to specjalistyczna wiedza farmaceutyczna, współpraca z profesjonalnymi partnerami, biegłość proceduralna i profesjonalizm w działaniu, który budujemy nieprzerwanie od 30 lat

NIEUSTANNY ROZWÓJ

nieustannie rozwijamy kompetencje i talenty naszych Pracowników, doskonalimy technologie pracy oraz poszukujemy innowacyjnych rozwiązań w każdym obszarze, w korelacji z dynamicznie zmieniającym się otoczeniem

KOMPLEKSOWOŚĆ

na biznes patrzymy szeroko, poszukując synergii i nowych szans rozwojowych. Cechuje nas zwinność i elastyczność co w rezultacie pozwala nam tworzyć rozwiązania dopasowane do potrzeb Klientów

PASJA

tworzymy dynamiczny i kreatywny zespół, łączący doświadczenie i otwartość na innowacje, a nasz sukces jest efektem pracy każdego pracownika.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

jesteśmy świadomi naszych obowiązków wobec wnętrza organizacji i otoczenia – dbamy o wspólne interesy i przyszłość w zrównoważony sposób.

JAKOŚĆ

zapewnimy bezpieczne, wysokiej jakości produkty i usługi zgodnie z aktualnymi regulacjami branżowymi.

© Curtis Health Caps. All rights reserved.