• Badania i rozwój

Nasza firma świadczy usługi badawczo-rozwojowe na wszystkich etapach produkcji kapsułek miękkich i form płynnych dla produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety, kosmetyków oraz produktów weterynaryjnych (mieszanek paszowych uzupełniających). Dysponujemy kadrą ekspertów oraz zaawansowanym centrum badawczo-rozwojowym, co pozwala nam świadczyć usługi na najwyższym poziomie. 

Usługi badawczo-rozwojowe 

W ramach usług R&D zapewniamy prace technologiczne nad produktem, analitykę badań i stabilności oraz usługi regulacyjne niezbędne do wprowadzenia danego preparatu do obrotu. 

W ramach prac technologicznych oferujemy opracowanie formulacji nowych produktów, zgodnej z trendami rynkowymi oraz potrzebami pacjentów/konsumentów. Świadczymy również usługi polegające na rozwoju już istniejących produktów oraz modyfikacji ich składu. Oprócz tego oferujemy również dobór surowców oraz pomoc w wyborze opakowań. Na życzenie naszych klientów wykonujemy także serie próbne i pilotażowe. 

W Curtis Health Caps zajmujemy się również przeprowadzaniem badań analitycznych surowców i wyrobów gotowych zgodnie z Farmakopeą wydaną przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Oprócz tego przy tego typu badaniach uwzględniamy metody własne oraz metody Klienta. Dodatkowo przeprowadzamy także badania stabilności zgodnie z wytycznymi ICH (Q1A-Q1F), WHO aneks 2 dla II i IV strefy klimatycznej. 

W ramach prac badawczo-rozwojowych oferujemy również przeprowadzanie badań mikrobiologicznych surowców oraz produktów leczniczych (zgodnie z wymogami farmakopealnymi), a także wyrobów medycznych, suplementów diety, kosmetyków i żywności specjalnego przeznaczenia medycznego (zgodnie z normami ISO). Dodatkowo przeprowadzamy badania monitoringu mikrobiologicznego oraz badania przeżywalności mezofilnych bakterii fermentacji mlekowej. 

Badania R&D – sprzęt i specjaliści

Gwarantem wysokiej jakości świadczonych usług badawczo-rozwojowych jest nasz zespół wykwalifikowanych specjalistów oraz nowoczesny park maszynowy, w którego skład wchodzą m.in.:

  • chromatografy cieczowe HPLC z detektorami UV, VIS, PDA, RID, FLD, ELSD,
  • chromatograf gazowy GC FID, HeadSpace,
  • spektrofotometry UV-VIS,
  • spektrofotometr IR,
  • spektrometr AAS z atomizacją w płomieniu, elektrotermicznym odparowaniem w piecu grafitowym, systemem generacji wodorków/zimnych par, 
  • aparat do badania profilu uwalniania,
  • aparat do badania czasu rozpadu,
  • aparat Karla Fischera,
  • polarymetr (możliwość pomiarów przy następujących długościach fal: 589,3nm, 365nm, 405nm, 436nm, 546nm, 633nm).

Nasz zespół R&D składa się z ponad 30 wykwalifikowanych specjalistów, zapewniających wysoką jakość rozwoju produktu, znajomość aktualnych wymogów prawnych, a także szybkość działania i dobrą komunikację z klientem. Oprócz tego naszym atutem jest współpraca z wieloma ośrodkami naukowymi w Polsce oraz specjalizacja w trudnych produktach.

© Curtis Health Caps. All rights reserved.