• Produkty kosmetyczne

W ramach oferty z zakresu produktów kosmetycznych zapewniamy kompleksowy serwis dopasowany do oczekiwań Klienta, w tym: 
  • Analizę portfolio Klienta 
  • Propozycję składu i formy aplikacji  
  • Rekomendacje dotyczące oznakowania 
  • Badania aplikacyjne i bezpieczeństwa 
  • Badania skuteczności działania środków konserwujących 
  • Ocenę bezpieczeństwa produktu kosmetycznego i przygotowanie Raportu bezpieczeństwa produktu kosmetycznego (Safety Assessment) zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1223/2009 
  • Wsparcie w zakresie zgłoszenia produktu kosmetycznego do bazy CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) prowadzonej przez Komisję Europejską.  
Tworzymy pełną dokumentację badawczą, technologiczną i związaną z bezpieczeństwem stosowania produktów kosmetycznych oraz w razie potrzeby Karty Charakterystyki (MSDS) zgodnie z wymogami Rozporządzeń unijnych 1907/2006, 2015/830 oraz 2020/878.   

© Curtis Health Caps. All rights reserved.