• Metody

Oferujemy szeroki wachlarz prac analitycznych w zakresie badania surowców i produktów.
  • Oznaczanie zawartości substancji
  • Potwierdzanie tożsamości substancji
  • Oznaczanie zanieczyszczeń (metale ciężkie, pozostałości rozpuszczalników i inne)
  • Oznaczanie barwników
  • Oznaczanie konserwantów i przeciwutleniaczy
  • Oznaczanie zawartości wody i straty masy po suszeniu
  • Badanie profilu uwalniania
  • Badanie czasu rozpadu
  • Badanie parametrów technologicznych np. twardości, lepkości
  • Inne badania, po uzgodnieniu
Badania prowadzone są wg Ph.Eur., USP/NF, metodami własnymi lub Zleceniodawcy zgodnie z zadami GLP i GMP.

© Curtis Health Caps. All rights reserved.