• Mikrobiologia

Laboratorium mikrobiologiczne wyposażone jest w sprzęt analityczny, spełniający standardy niezbędne do prowadzenia badań czystości mikrobiologicznej oraz monitoringu środowiska produkcyjnego. Mikrobiologia farmaceutyczna jest stosunkowo nową nauką biologiczną, która narodziła się w Polsce wraz z przemysłem farmaceutycznym. Jej głównym zadaniem jest określenie jakości mikrobiologicznej produktów leczniczych. Nasza firma dysponuje odpowiednio wyposażonymi laboratoriami z pełnym zapleczem technicznym, w których przeprowadzane są badania mikrobiologiczne.

Badania czystości mikrobiologicznej

W naszym laboratorium mikrobiologicznym prowadzimy wszechstronne, kompleksowe badania czystości mikrobiologicznej produktów leczniczych, wyrobów medycznych i suplementów diety zgodnie z wymogami farmakopealnymi. Obiekt badawczy przy sprawdzaniu czystości mikrobiologicznej mogą stanowić materiały, tj.:

Badania wykonywane są z użyciem metod zgodnych z normami ISO.

Zajmujemy się też badaniem monitoringu mikrobiologicznego środowiska wytwarzania i mediów, tj. wody wodociągowej, wody oczyszczonej, powierzchni urządzeń i wyposażenia, podłóg i ścian oraz powietrza. Opracowujemy i weryfikujemy metody mikrobiologiczne. Curtis Health Caps przeprowadzi również badanie przeżywalności mezofilnych bakterii fermentacji mlekowej na zlecenie klienta

Laboratorium mikrobiologiczne – jak pracujemy?

Nasza firma dysponuje laboratorium mikrobiologicznym, wyposażonym m.in. w sprzęt analityczny, spełniający wszelkie standardy niezbędne do prowadzenia badań czystości mikrobiologicznej. Służy nam on także do monitoringu środowiska produkcyjnego. Badania czystości mikrobiologicznej należą do badań obligatoryjnych, które należy wykonać przed wprowadzeniem produktu leczniczego na rynek. Obowiązek ten jest też wymogiem powszechnie panującym, odnoszącym się do producentów oraz dystrybutorów produktów kosmetycznych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych.

© Curtis Health Caps. All rights reserved.