• Analityka

Specjaliści z działu badań i rozwoju oferują profesjonalną obsługę w zakresie:
  • opracowania i walidacji metod analitycznych dla produktów,
  • walidacji metod analitycznych dla materiałów wyjściowych,
  • optymalizacji metod analitycznych,
  • transferu metod analitycznych.
Powyższe prace prowadzone są zgodnie z wytycznymi ICH, wymaganiami farmakopealnymi oraz wymaganiami GMP.

© Curtis Health Caps. All rights reserved.