• CSR

Curtis Health Caps to firma zaangażowana społecznie i otwarta na innych.

Wspieramy wszelkie społeczne inicjatywy, promujące kulturę fizyczną i ochronę zdrowia. Efektywnie zarządzamy działalnością firmy, tak aby jak najlepiej spełniać oczekiwania naszych interesariuszy. Posiadamy system zarządzania jakością, stosujemy procedury z zakresu ochrony środowiska, oraz zapewniamy poufność danych, które przyczyniają się do wzrostu zaufania pomiędzy firmą a klientami i dostawcami.

Obszary na których skupiamy działania CSR w Curtis Health Caps to:

 1. Produkty i usługi

Dbamy o jakość na każdym etapie:

 • prowadzonych prac badawczo – rozwojowych
 • wytwarzania
 • magazynowania
 • logistyki
 • codziennej obsługi klientów

  Stosowane w naszej firmie urządzenia produkcyjne spełniają najwyższe standardy oraz zapewniają precyzyjny przebieg procesu technologicznego, w wyniku którego otrzymujemy produkt wyjątkowej jakości.

  1. Pracownicy

  Najważniejszą wartością firmy są ludzie. Nasze działania w ramach strategii CSR koncentrują się na budowie wizerunku uczciwego i stabilnego pracodawcy.

  1. Społeczność lokalna

  Dokładamy wszelkich starań, aby budować partnerskie relacje z przedstawicielami lokalnych społeczności.

  Naszym założeniem jest wspieranie inicjatyw sportowych oraz rozwoju instytucji społecznej.

  • Startujemy w różnorodnych imprezach sportowych. Nasi pracownicy biorą aktywny udział w maratonach i biegach (Zawsze Pier(w)si, WOŚP: Policz się z cukrzycą, Business Run, Bieg Motyli, Bieg Konstanciński, Race for the Cure, Tarnowski Bieg Lwa).
  • Współpracujemy z instytucjami naukowymi – Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Przyrodniczy i Medyczny w Poznaniu, Politechnika Poznańska oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Wspieramy szkołę branżową w Tarnowie Podgórnym
  • Wpieramy lokalne szpitale
  1. Etyka w Biznesie

  Najważniejszymi zasadami naszej firmy są: odpowiedzialność, szacunek i otwartość w relacjach z klientami.

  1. Działania ekologiczne

  Czujemy się odpowiedzialni za środowisko naturalne.

  Promujemy także ekologiczny styl życia wśród swoich pracowników oraz partnerów biznesowych. Tworzymy programy umożliwiające prowadzenie działalności w sposób przyjazny dla środowiska, ograniczając niekorzystny wpływ na nasze otoczenie.

  © Curtis Health Caps. All rights reserved.