• Integracja

Wiemy jak ważna jest integracja w miejscu pracy, dlatego już od 2017 roku prężnie funkcjonuje Zespół ds. Integracji Pracowniczej. Zajmuje się on zarówno tematem integracji między pracownikami, jak i równie ważną kwestią integracji pracowników z firmą.

Co zatem robimy?

Mając na uwadze potrzeby pracowników i wychodząc im naprzeciw w firmie Curtis Health Caps:

Celebrujemy dni okolicznościowe

Celebrujemy Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy

Organizujemy dni warzywno- owocowe

Zapraszamy pracowników na imprezy integracyjne

Aktywnie bierzemy udział w akcjach charytatywnych

Organizujemy konkursy dla pracowników

Angażujemy się w wydarzenia sportowe

Zdajemy sobie sprawę, że uściślanie pozytywnych relacji w firmie wpływa nie tylko na atmosferę w pracy, ale też zwiększa motywację pracowników, kreuje stosunki oparte na wzajemnej pomocy, koleżeństwie i odpowiedzialności za wspólny cel. Pozytywny odbiór pracowników motywuje zespół do dalszych działań.

Śledź nas na 👇

© Curtis Health Caps. All rights reserved.