• Zarząd

Zbigniew Niemczycki

Prezes Zarządu CHC

Krzysztof Łuszczek

Członek Zarządu | Dyrektor Generalny

Anna Michalak

Członek Zarządu | Dyrektor ds. Rozwoju i Jakości Produktu

© Curtis Health Caps. All rights reserved.