CDMO

Contract Development and Manufacturing Organization

Dzięki naszemu 30-letniemu doświadczeniu Curtis Health Caps  jest wiarygodnym partnerem na rynku farmaceutycznym. Specjalizujemy się w działalności rozwojowej  oraz produkcji  kontraktowej kapsułek miękkich i form płynnych. Curtis Health Caps gwarantuje  elastyczne, wydajne oraz opłacalne rozwiązanie dla naszych klientów, którzy planują wprowadzenie  nowych produktów na rynek, w kategorii:

  • Produkty lecznicze
  • Wyroby medyczne
  • Suplementy diety
  • Mieszanki paszowe uzupełniające dla zwierząt
  • Produkty kosmetyczne

Oferujący usługi w zakresie rozwoju,  wspierając cały proces – od pomysłu aż do gotowego produktu. Nasz wysoko wykwalifikowany  zespół proponuje gotowe rozwiązania w  zakresie przygotowania formulacji i  wyboru odpowiednich opakowań  produktu.

Wpływamy na rozwój Państwa biznesu poprzez pośrednictwo  w kontaktach z innymi podmiotami  branży farmaceutycznej. Nasze aktywności pozwalają na szybki i prosty dostęp do obecnych na rynku gotowych dossier. Powyższe usługi świadczymy dla produktów w różnorodnych formach farmaceutycznych.

  • Analiza portfolio – Wykonujemy analizę portfolio produktowego Klienta na zgodność z aktualnymi trendami rynkowymi, danymi naukowymi oraz standardami medycznymi. W tym celu korzystamy m.in. z globalnej bazy produktowej Mintel. Następnie przedstawiamy propozycję nowych produktów, optymalnie dobranych do portfolio Klienta
  • Licencjonowanie
  • Audyt dossier – Świadczymy usługi z zakresu audytu dossier produktu leczniczego na zgodność z aktualnymi wymaganiami prawnymi i wytycznymi ICH.
  • Wsparcie regulacyjne