• Nasze certyfikaty

Dodatkowo posiadamy

  • Numer alfa (αPL3021012p) pozwalający na wytwarzanie produktów weterynaryjnych (mieszanki paszowe uzupełniające dla zwierząt) oraz Decyzja_nr_1121_2022 z dn. 8.07.2022 r.
  • Wywarzamy wyroby medyczne certyfikowane na zgodność dyrektywą 93/42/EWG
  • Wytwarzamy kosmetyki w oparciu o normę ISO 22 716 dotyczącej Dobrej Praktyki Produkcyjnej Kosmetyków

© Curtis Health Caps. All rights reserved.