• Sprzęty

Laboratorium wyposażone jest w nowoczesną aparaturę kontrolno-pomiarową, którą obsługuje wykwalifikowana, kompetentna i doświadczona kadra.
 • Chromatografy cieczowe HPLC z detektorami UV-VIS, PDA, RID, FLD, ELSD
 • Chromatograf gazowy GC-FID, HeadSpace
 • Spektrofotometry UV-VIS
 • Spektrofotometr IR
 • Spektrometr AAS z atomizacją w płomieniu, elektrotermicznym odparowaniem w piecu grafitowym, systemem generacji wodorków/zimnych par
 • Mineralizator mikrofalowy
 • Aparat do badania profilu uwalniania
 • Aparat do badania czasu rozpadu
 • Aparat Karla Fischera
 • Piec muflowy
 • Polarymetr
 • Analizator tekstury
 • Komory klimatyczne do sezonowania produktów w warunkach długoterminowych (25ºC/60%RH), w warunkach pośrednich (30ºC/65%RH) i w warunkach przyspieszonych (45ºC/75%RH)

© Curtis Health Caps. All rights reserved.