• Wytwarzanie wyrobów medycznych

Specjalizujemy się w kompleksowej produkcji kontraktowej wyrobów medycznych, przy której korzystamy z nowoczesnego parku maszynowego oraz wiedzy doświadczonych specjalistów. Świadczymy usługę produkcji wyrobów medycznych na zlecenie na najwyższym poziomie. Oferujemy je w dwóch formach – stałej (w postaci kapsułek miękkich) i płynnej. W ramach zakresu naszej działalności opracowujemy również niezbędną dokumentację techniczną.

Produkcja kontraktowa wyrobów medycznych

W ramach produkcji kontraktowej wyrobów medycznych zachowujemy najwyższe standardy wytwórcze, działając zgodnie z zasadami Good Manufacturing Practice (GMP – Dobrej Praktyki Wytwarzania) oraz z wymaganiami systemu HACCP, PN-EN ISO 13485:2016.

Forma dostępna dla wyrobów medycznych

Oferujemy produkcję kontraktową wyrobów medycznych w dwóch formach:
 • stałej – postać kapsułek miękkich, wykonanych z żelatyny wołowej, żelatyny wieprzowej, żelatyny rybiej lub specjalnie opracowanego miksu żelatynowego „do żucia”;
 • płynnej, np. produkcja syropów, zawiesin i kropli
W zależności od indywidualnych potrzeb naszych klientów kapsułki te mogą przyjmować różny kształt i wielkość.

Kompleksowa obsługa dla każdego klienta

Dysponujemy nowoczesnym parkiem technologicznym i szeregiem wykwalifikowanych specjalistów, dzięki czemu możemy świadczyć usługi kompleksowej produkcji wyrobów medycznych na zlecenie. Zajmujemy się całym procesem wytwórczym – począwszy od opracowania receptury, aż po stworzenie gotowego wyrobu wraz z opracowaniem dokumentacji, niezbędnej do wypuszczenia go na rynek. W zależności od aktualnych potrzeb naszych klientów zajmujemy się zarówno kompleksową produkcją wyrobów medycznych, jak i jednym z jej etapów. Oznacza to, że możemy być zarówno miejscem wytwarzania, jak i wytwórcą wyrobu medycznego zgodnie z definicjami obowiązującego prawa. W ramach produkcji wyrobów medycznych możemy zaoferować:
 • ocenę propozycji (składu, drogi podania, przeznaczenia wyrobu),
 • ustalenie prawidłowej klasyfikacji wyrobu medycznego,
 • produkcję i rozwój wyrobu medycznego zgodnie z obowiązującym prawem,
 • opracowanie dokumentacji technicznej wraz z oceną kliniczną,
 • przeprowadzenie oceny pełnej zgodności wyrobu medycznego (przy uwzględnieniu klasy wyrobu),
 • przeprowadzenie certyfikacji z udziałem lub bez udziału jednostki notyfikowanej,
 • rejestrację wyrobu medycznego,
 • przeprowadzanie audytu dokumentacji technicznej,
 • wsparcie w dostosowaniu się do nowych wymagań MDR (analiza wyrobu pod kątem zgodności z MDR, nowymi regułami klasyfikacji)
 • nadzór wyrobu medycznego po wprowadzeniu do obrotu (PMS),
 • obserwacje kliniczne po wprowadzeniu do obrotu (PMCF),
 • przygotowanie serii próbnych i pilotażowych wyrobów medycznych.

© Curtis Health Caps. All rights reserved.