e-forum „Jakość w Farmacji”

W tym tygodniu odbyło się branżowe e-forum „Jakość w Farmacji” organizowane przez MOVIDA. Wydarzenie składało się ze spotkań online z serii MOVIDA#CONNECTED skierowanych do osób zarządzających obszarem jakości w branży farmaceutycznej.

Prelegentami podczas e-forum byli m.in.:
  •  Michał Nowak (Dyrektor Produkcji w Curtis Health Caps S.A.), który opowiedział o rozwiązaniach z zakresu PRZEMYSŁU 4.0 w odniesieniu do jakości w przemyśle farmaceutycznym. Prelekcja uwzględniła także szanse i zagrożeniach dla jakości na przykładzie #CHC.
  • Zenon Czaja (Dyrektor Jakości w Curtis Health Caps S.A.), którego prelekcja dotyczyła procesu zarządzania odchyleniami umożliwiającego ocenę wpływu odchylenia na jakość produktu, zmniejszającego ryzyko powtórnego ich wystąpienia oraz ułatwiającego podjęcie decyzji odnośnie dyspozycji serii.
 

© Curtis Health Caps. All rights reserved.