• Zarząd

  • Zarząd

Zbigniew Niemczycki

Prezes Curtis Group

Natalia Walas-Marcinek

Prezes Zarządu CHC | Dyrektor Generalny

Iwona Letkiewicz

Członek Zarządu | Dyrektor Finansowy

Anna Michalak

Członek Zarządu | Dyrektor Zarządzający

© Curtis Health Caps. All rights reserved.