Od pomysłu do gotowego produktu, czyli o współpracy z CHC – R&D

Jesteśmy jednym z liderów w zakresie kontraktowego wytwarzania produktów farmaceutycznych z ponad 30-letnim doświadczeniem. Nieustannie śledzimy trendy oraz odpowiadamy na zmieniające się potrzeby i oczekiwania Klientów. Stale poszerzaną wiedzę na temat produktów oraz rynku chętnie wykorzystujemy w zakresie rozwoju Twojej marki! 

Jakie pytania najczęściej pojawiają się podczas współpracy? Zapoznaj się z krótkim QA #CHC!      
 1. Czy mój produkt wytwarzany w CHC może być wolny od alergenów?

To zależy od produktu oraz rodzaju surowców. Biorąc pod uwagę alergeny należy uwzględnić fakt, że każdy zakład oraz linia produkcyjna mają pewne ograniczenia. Warto omówić ten temat z Opiekunem na samym początku współpracy – niektóre warunki dotyczące alergenów mogą uniemożliwiać realizację projektu lub wpływać na jego wycenę.
 1. Czy muszę umieszczać na etykiecie wszystkie alergeny podane w karcie technicznej?

 Tak. Kwestia alergenów jest niezwykle istotna, informacja o ich obecności jest obowiązkowa na opakowaniu produktu żywnościowego i leczniczego.  
 1. Czy CHC wytwarza produkty bezglutenowe?

 Tak, oczywiście. Kwestię tę należy jednak określić na samym początku współpracy – wytwarzanie produktów bezglutenowych wiąże się z dodatkowymi kosztami, uwzględniającymi m.in. czyszczenie czy analizę laboratoryjną. Wytwarzanie tego typu produktów może się również przekładać na nieco dłuższy czas realizacji zamówienia.    
 1. Czy CHC oferuje produkty EKO/BIO?

 Dla konkretnych produktów możemy pozyskać certyfikat EKO (produkty zawierające surowce ekologiczne). Certyfikacji nie utrzymujemy w naszym standardzie w związku z czym informacja o tym, że Klient jest nią zainteresowany powinna zostać przekazana w pierwszej fazie rozmów.    
 1. Czy istnieje opłata rozwojowa?

Prace związane z rozwojem produktu wyceniane i uzgadniane są indywidualnie z Klientem –  koszty uzależnione są od stopnia trudności produktu oraz oczekiwań Klienta związanych z zakresem usług. W przypadku najprostszych produktów – dla których prace rozwojowe nie są konieczne, albo potrzebne są w minimalnym stopniu – opłata za rozwój nie jest pobierana lub jest ona symboliczna.    
 1. Czy w moim produkcie mogę używać własnych składników?

Oczywiście,  jest taka możliwość. Surowiec musi jednak zostać najpierw oceniony przez Pion Badań i Rozwoju CHC – pod kątem możliwości technologicznych oraz Pion Jakości – pod względem bezpieczeństwa jego zastosowania. W przypadku surowców powierzonych niezbędne jest również przekazanie przez Klienta kompletu dokumentów poświadczających jakość materiału, a także zapewnienie uzgodnionej ilości koniecznej do prac rozwojowych (jeśli będą miały miejsce).    
 1. Jaki będzie termin ważności mojego produktu? Czy można go wydłużyć?

W specyfikacji technicznej otrzymanej na etapie opracowywania produktu podany jest sugerowany przez CHC termin ważności produktu, zazwyczaj wynosi on 24 miesiące od daty produkcji . Jeśli jednak wymagany jest dłuższy  termin przydatności do spożycia, należy zwrócić się do Opiekuna, który udzieli szczegółowych odpowiedzi.    
 1. Czy CHC posiada katalog standardowych pojemników? Jakie kolory oferujecie?

Oczywiście. Zachęcamy do zapoznania się z (link) z katalogiem PACKAGING SOLUTIONS, uwzględniającym dostępne rozwiązania w zakresie pakowania.    
 1. Czy oferujecie opakowania przyjazne dla środowiska?

Oczywiście. Rozumiemy, jak ważne są rozwiązania proekologiczne. Na bieżąco śledzimy rynek pod kątem nowych materiałów proekologicznych i dostosowujemy opakowania do indywidualnych wymagań klientów.    
 1. Jakie informacje mogą zostać umieszczone na opakowaniach?

Stosowanie oświadczeń ściśle zależy od składu żywności pod kątem składników o wartości fizjologicznej i odżywczej. Bez żadnych ograniczeń można stosować zatwierdzone oświadczenia zdrowotne, pod warunkiem że produkt zawiera odpowiednią ilość danego składnika, np. oświadczenie zdrowotne dotyczące witaminy D – „Witamina D przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego”. Biorąc pod uwagę oświadczenia zdrowotne oczekujące na rozpatrzenie, ich stosowanie musi być poparte odpowiednimi dowodami naukowymi.    
 1. Kto jest odpowiedzialny za oznakowanie produktu?

Firma odpowiedzialna za produkt to ta, która jest  wymieniona  na etykiecie (Klient CHC). Jednak jako producent i posiadacz certyfikatu BRC –  zgodnie ze wskazaniami naszych władz sanitarnych –  jesteśmy odpowiedzialni za weryfikację informacji na etykiecie. W związku z powyższym wzory opakowania produktu wytwarzanego przez CHC są weryfikowane i zatwierdzone przez Dział Regulacji.    
 1. Jak długo trwa opracowanie produktu i wprowadzenie go na rynek?

To jedno z najczęstszych pytań, jakie otrzymujemy od naszych Klientów. Odpowiedź zależy od wielu czynników, z których najważniejszymi są: oczekiwania Klienta w zakresie prac rozwojowych, rodzaj produktu i opakowania oraz czas odpowiedzi, gdy potrzebna jest informacja zwrotna od Klienta. Z naszego doświadczenia wynika, że doskonała komunikacja i wysoka responsywność stanowią klucz do skrócenia czasu realizacji projektu, redukując czas jego trwania nawet o połowę.  Średni czas realizacji dla produktów gotowych waha się od 12 do 14 tygodni w zależności od złożoności produktów i dostępności surowców (czas liczony od momentu akceptacji technicznej wzorów graficznych dostarczonych przez Klienta), w przypadku produktów bulk od 8 do 10 tygodni.    
 1. Czy muszę rejestrować sprzedawane przeze mnie suplementy? Czy CHC może to zrobić za mnie?

Przede wszystkim firma musi być wpisana do Rejestru Bezpieczeństwa Żywności w swoim kraju. Jest to rejestr publiczny, ogólnokrajowy. Suplementy diety nie są rejestrowane, lecz zgłaszane. Rejestracji dokonuje się, gdy wymagane jest zezwolenie wydawane przez organ lub wymagany jest wpis na listę. Natomiast notyfikacja, zgodnie z wymogami prawa, jest zapowiedzią wprowadzenia suplementów diety na rynek. Dokonanie zgłoszenia jest obowiązkowe, co nie oznacza zatwierdzenia. Przedsiębiorca może jednak rozpocząć sprzedaż produktu. Jeśli władze odnotują jakiekolwiek nieprawidłowości lub wątpliwości związane z produktem lub jego oznakowaniem, skontaktują się z przedsiębiorcą, aby poprosić go o usunięcie nieprawidłowości lub nawet o wstrzymanie sprzedaży suplementu diety. Sprzedaż suplementu diety bez powiadomienia o tym fakcie może pociągnąć za sobą kary finansowe. W ramach oferty R&D CHC może przygotować dokumenty, które są niezbędne do notyfikacji (rejestracji) suplementu diety przed

© Curtis Health Caps. All rights reserved.