Produkty kosmetyczne

Zapewniamy kompleksowy serwis począwszy od analizy portfolio Klienta, zaproponowanie rozwoju produktu kosmetycznego o optymalnym składzie i formie aplikacji, przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa produktu kosmetycznego i przygotowanie raportu bezpieczeństwa produktu kosmetycznego (Safety Assessment) oraz wsparcie w zakresie zgłoszenia produktu kosmetycznego.