#CHCemy być tam, gdzie nauka łączy się z przedsiębiorczością.

29-30 września mieliśmy okazję uczestniczyć w „Farmacji Jutra” – wydarzeniu łączącym uroczyste otwarcie pierwszego z budynków kompleksu Collegium Pharmaceuticum oraz Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceurtczneh z Konferencją pt. „NEW TRENDS in Polish and global pharmacy”. Collegium Pharmaceuticum to przestrzeń, gdzie edukacja, badania, technologia oraz biznes przenikają się wzajemnie, wyznaczając standardy na przyszłość. Z kolei dzięki uruchomieniu CITF innowacyjne prace badawczo-rozwojowe prowadzone przez UMP i ich urynkowienie przyczynią się do podniesienia poziomu konkurencyjności, szczególnie w kontekście komercjalizacji badań naukowych i transferu wiedzy, a także budowania i utrzymywania stałych relacji ze środowiskiem gospodarczym. Pracownicy Curtis Health Caps, w składzie: Marlena Dudek-Makuch, Natalia Palacz oraz Miłosz Regulski (Dział R&D) dostępni byli dla Odwiedzających na stoisku CHC, które znajdowało się w części wystawienniczej. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy być jednym ze sponsorów wydarzenia, spotkać się z Uczestnikami oraz porozmawiać o możliwościach rozwoju współczesnej farmacji.

© Curtis Health Caps. All rights reserved.