Udział CHC w Young Energy Europe

Firma Curtis Health Caps S.A. reprezentowana przez: Małgorzatę Wastowską, Małgorzatę Janiszewską, Michalinę Wiśniewską oraz Katarzynę Dembną uczestniczyła w ogólnopolskiej edycji projektu Young Energy Europe organizowanym przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową. Istotą YEE  jest edukowanie, inspirowanie i wspieranie uczestników programu w wypracowaniu eko-rozwiązań, które mają przynieść przedsiębiorstwu wymierne korzyści finansowe i ekologiczne. Reprezentacja CHC uczestniczyła w programie szkoleniowym, obejmującym cykl 7 wykładów i warsztatów. Zwieńczeniem całego przedsięwzięcia było przygotowanie projektu wraz z prezentacją na gali finałowej, która odbyła się w dniach 22-23.11.2022. Tematem naszego projektu było ,,Ujednolicenie gramatur oraz standaryzacja wymiarów materiałów opakowaniowych.’’. Uczestnictwo w YEE dało nam niesamowitą okazję do zdobycia wiedzy oraz nawiązania nowych kontaktów, a nasza przygoda z ekologią dopiero się zaczyna. Jesteśmy dumni, że mamy tak zaangażowanych i myślących nieszablonowo Pracowników o pro-ekologicznych postawach!

© Curtis Health Caps. All rights reserved.