Artykuł w gazecie Przemysł Farmaceutyczny

Z przyjemnością chcemy poinformować, że w ostatnim numerze Przemysłu Farmaceutycznego 6/2019 / Produkcja Kontraktowa / pojawił się nasz artykuł autorstwa dr n. farm. Marleny Dudek -Makuch i p. Natalii Palacz (Dział Regulacji; Pion Badań i Rozwoju Curtis Health Caps), który jest pierwszym z serii 2 artykułów dot. surowców roślinnych w suplementach diety.

Jest to materiał stanowiący podsumowanie bieżącej wiedzy na temat roślinnych suplementów diety, trendów i wytycznych dotyczących roślinnych składników suplementów diety.

Artykuły te stanowią pewnego rodzaju podkreślenie kompetencji CHC w obszarze surowców roślinnych, które na przestrzeni ostatnich lat zdobyła nasza firma. W swoich strukturach posiadamy od zeszłego roku Eksperta (dr n. farm.) z 20-letnim doświadczeniem w zakresie badań fitochemicznych i biologicznych, informacji naukowej na temat surowców roślinnych. Kompetencje w tym obszarze pozwalają nam na przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa surowców roślinnych stosowanych w różnych kategoriach prawnych produktów tj. suplementów diety, wyrobów medycznych i roślinnych produktów leczniczych.

Ocenę bezpieczeństwa surowców roślinnych wykonujemy zgodnie z wytycznymi EFSA: „Wytyczne na temat oceny bezpieczeństwa środków i preparatów botanicznych przeznaczonych do użytku jako składniki suplementów żywnościowych”, „Kompendium substancji botanicznych” jak również wytycznymi Komitetu ds. Roślinnych Produktów Leczniczych HMPC, działającym przy EMA.

Ocenę bezpieczeństwa produktu zawierającego surowce roślinne możemy przeprowadzić na podstawie analizy danych naukowych (przegląd klinicznych i nieklinicznych danych literaturowych, monografii wspólnotowych EMA, WHO, ESCOP).

Biorąc pod uwagę aktualne działania Zespołu ds. Suplementów Diety GISu w sprawie wyrażania opinii na temat maksymalnej ilości surowców roślinnych w suplementach diety, przeprowadzenie powyższych działań związanych z oceną bezpieczeństwa surowców roślinnych stosowanych w suplementach diety wydają się szczególnie istotne dla potwierdzenia bezpieczeństwa produktu, przed jego wprowadzeniem na rynek.

Posiadamy też zespół doświadczonych analityków RD, który może prowadzić rozwoje i walidacje metod analitycznych służących do oznaczania surowca roślinnego w produkcie oraz badania stabilności surowców i produktów zawierających surowce roślinne, co umożliwia nam kompleksowość działań w tym obszarze.

Odsyłamy do artykułu i zachęcamy już teraz do lektury drugiej części, która ukaże się w kolejnym wydaniu Przemysłu Farmaceutycznego1/2020.

CHC – materiał

© Curtis Health Caps. All rights reserved.